Painekuivain

Teollisuuden tai kunnallisista jätevedenpuhdistamoista peräisin olevan lietteen vedenpoisto ja kuivaus